Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Giao dịch với Mitrade

Giao dịch với nền tảng giao dịch web của Mitrade 

4 bước để tham gia giao dịch của bạn

  1. Chọn công cụ tài chính bạn muốn giao dịch.
  2. Chọn Mua hoặc Bán để bắt đầu giao dịch 
  3. Xác định số tiền bạn muốn giao dịch bằng cách thay đổi Kích thước Lô & Đòn bẩy. (Bạn có thể đặt TP và SL của mình ngay bây giờ hoặc sau đó, sau khi bạn tham gia giao dịch của mình)
  4.  Tham gia giao dịch của bạn!

Hướng dẫn các bước mở một vị thế giao dịch với Mitrade

Bước 1: Chọn sản phẩm tài chính bạn muốn giao dịch.

 
Tìm kiếm công cụ tài chính ưa thích của bạn để giao dịch qua thanh tìm kiếm hoặc sử dụng menu thả xuống.
 
Lưu công cụ giao dịch tài chính ưa thích của bạn bằng cách đánh dấu nó bằng biểu tượng ngôi sao. 

Bước 2: Chọn Mua hoặc Bán để bắt đầu giao dịch của bạn.

Nhấn nút Mua hoặc Bán để bắt đầu giao dịch của bạn.

Bước 3: Xác định số tiền bạn muốn giao dịch bằng cách thay đổi Kích thước Lô & Đòn bẩy

Khi bạn đã đặt giao dịch của mình, hãy nhấp vào Mua/Bán để thực hiện giao dịch của bạn!  

Ví dụ;

Một cái nhìn gần hơn... Di chuột / nhấn vào các dấu chấm để biết thêm thông tin!

Ký hiệu (Công cụ tài chính)

Kích thước lô hoặc khối lượng 

Giá trị danh nghĩa của giao dịch (dựa trên kích thước lô)

Đòn bẩy; có thể thay đổi từ 1: 1 đến 1: 200 * (*Sự khác biệt giữa các sản phẩm)

Cắt lỗ; Chỉ số giá để đóng vị thế và cắt lỗ.

Chốt lời; Chỉ số giá mà bạn đóng vị thế để đảm bảo lợi nhuận.

Khóa lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ khi giao dịch di chuyển thuận lợi

Lệnh chờ; Tham gia giao dịch của bạn khi giá thị trường đạt đến giá vào mục tiêu của bạn

Bước 4: Bắt đầu giao dịch của bạn

 

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn;

Sau khi nhập giao dịch của bạn bằng cách nhấp vào Mua/Bán, trong ví dụ này Mua. Bạn sẽ thấy đường giao dịch của mình xuất hiện trên biểu đồ.

Sau khi chèn Chốt lời (TP) và Cắt lỗ (SL), nó cũng sẽ được phản ánh trên biểu đồ.