Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

 Đăng ký tài khoản Mitrade (Tài khoản demo)

Các câu hỏi thường gặp

Có ,Mitrade Cung cấp giao dịch tài khoản demo cho khách hàng khi đăng ký. Thực hành và làm quen với nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng của chúng tôi có sẵn thông qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web. 

Thực hành giao dịch của bạn mà không phải mạo hiểm tiền của riêng bạn với các tài khoản demo của chúng tôi.

Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản demo khi đăng ký. Bạn có thể chọn thực hành các kỹ năng giao dịch của mình trên tài khoản demo trước khi chuyển sang giao dịch tài khoản thực tế. 

Bạn không phải gửi bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản demo của mình theo cách thủ công. Khi bạn đăng ký thành công tài khoản demo, bạn sẽ có 50.000 USD hoặc 50.000 AUD tiền ảo.

Khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản demo của bạn dưới 200 USD hoặc 200 AUD, hệ thống sẽ tự động bổ sung tài khoản demo của bạn để bạn có lại 50.000 USD hoặc 50.000 AUD tiền ảo.

Tài khoản demo có giá trị trong 90 ngày. Nếu bạn không mở tài khoản trực sau 90 ngày, tài khoản demo sẽ bị đóng băng và tất cả các hoạt động giao dịch sẽ bị chặn. Bạn có thể tiếp tục giao dịch trên demo sau khi bạn mở một tài khoản thực.

Tài khoản demo của bạn sẽ không hết hạn sau khi bạn mở tài khoản thực trong vòng 90 ngày. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản demo của mình ngay cả sau khi bạn đã mở tài khoản thực.