Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Học giao dịch với Mitrade Academy

Các khóa học giao dịch hữu ích dành cho các nhà giao dịch ở các cấp độ khác nhau, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và nhiều hơn thế nữa.

Bạn có thể nhận được gì từ Mitrade Academy

Các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí

Tìm hiểu các kiến thức giao dịch quan trọng và nâng cao kiến thức của bạn về thị trường tài chính với các khóa học miễn phí của Mitrade Academy. Đăng ký và bắt đầu ngay hôm nay!

Khóa học dành cho mọi nhà đầu tư

Một thư viện sở hữu các khóa học trực tuyến và vô vàn tài liệu liên quan bao gồm nhiều chủ đề hữu ích cho việc giao dịch của bạn. Các nội dung được thiết kế nhằm bổ sung kiến thức tài chính phù hợp cho tất cả các nhà giao dịch ở mọi cấp độ khác nhau.

Tự điều chỉnh hành trình học tập của bạn

Bắt đầu hành trình học tập theo tốc độ của riêng bạn, mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể học tiếp từ nơi bạn đã dừng trước đó và tiếp tục hành trình học tập của bạn tại Mitrade Academy.

Xem nhanh các khóa học của chúng tôi

Ngoại hối (Forex)

Khai phá tiềm năng của thị trường ngoại hối (FX) với các khóa học giao dịch của chúng tôi

Giới thiệu về thị trường tài chính

Hiểu rõ hơn về các yếu tố thúc đẩy đằng sau giao dịch và sự khác biệt giữa các thị trường, việc giao dịch và các công cụ 

Cổ phần

Học để giao dịch cổ phần một cách tự tin hơn với khóa học cơ bản của chúng tôi.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Tìm hiểu thêm về cách giao dịch CFD và sự khác biệt giữa giao dịch CFD với các hình thức đầu tư truyền thống.

Nguyên tắc giao dịch cơ bản

Nắm vững các thuật ngữ quan trọng được sử dụng bởi các chuyên gia trong ngành tài chính

Chỉ số

Khám phá thế giới đa dạng của các chỉ số và tìm hiểu về các loại chỉ số khác nhau.

Thực hành mọi thứ bạn học được với Mitrade Demo

Các câu hỏi thường gặp

是的。 需要 Mitrade 帐户才能访问我们提供的免费课程,并让您能够跟踪您的详细信息。 了解有关 Mitrade 的更多信息并创建一个帐户才能开始使用。

所有课程渴望免费学习。Mitrade Academy 还您使用 Mitrade 帐户跟踪您的学习进度。

我们所有的课程均由拥有多年金融交易经验的专家提供。 如果您想了解更多信息,请咨询我们的专家。

Mitrade是一家遵守严格监管标准的金融科技公司,致力于为投资者提供简单便捷的交易体验。 Mitrade的自营交易平台获得高度赞扬,并授予国际奖项,包括2022年全球最透明外汇活动商、2021年和2020年最佳移动交易平台和最具创新力提升公司。

差价合约是指贸易中双方之间履行的合约。 该合约标明的是资产,交易者并不拥有该资产。 在我们的差价合约课程中了解更多相关信息!