Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Giới thiệu về Mitrade 

Hiểu cách sử dụng các công cụ của bạn cũng quan trọng không kém trong việc biết được sự ra vào của thị trường tài chính.  Ở đây chúng ta sẽ xem xét Mitrade nền tảng và cách sử dụng nó. 

Cái nhìn đầu tiên về Web Trader

Số dư giao dịch

Cửa sổ giao dịch chính

Quy mô dọc - Chỉ số giá

Biểu tượng - Công cụ tài chính có sẵn để giao dịch

Quy mô ngang - Ngày & Giờ

Một cái nhìn chi tiết hơn về nền tảng giao dịch

Khung thời gian

Biểu đồ giao dịch

Các chỉ số

Thống kê của nến

Menu bên

Theo dõi các giao dịch của bạn, gửi và rút tiền cũng như cài đặt tài khoản ở menu bên. 

Giao dịch - Theo dõi thị trường trong thời gian thực

Thị trường - một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để theo dõi nhiều thị trường cùng một lúc

Tin tức - Luôn kết nối với nhịp đập thị trường với các bản cập nhật tin tức theo thời gian thực.

Hướng dẫn - Đi đến Mitrade Academy để biết thêm hướng dẫn giao dịch và tài liệu giáo dục

Tài khoản - Quản lý Thông tin Tài khoản, Sao kê Tài khoản, Bảo mật, Thông báo và Khuyến mãi của bạn