Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Tương lai

Mô tả Khóa học này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thế giới tương lai, một nền tảng của tài chính toàn cầu. Thế giới giao dịch hợp đồng tương lai rất rộng lớn và đa diện, bao gồm một loạt các công cụ, chiến lược và người tham gia thị trường. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh kinh tế, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và cung cấp một nền tảng để quản lý rủi ro [...]

Nguyên tắc giao dịch cơ bản

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Hàng hoá

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Giới thiệu về thị trường tài chính

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Chỉ số

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Cổ phần

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Ngoại hối (FX)

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

Khóa học dành cho người mới bắt đầu

Mô tả Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ngoại hối, v.v. Mọi người và các công ty thường giao dịch các công cụ tài chính vì họ cần tài sản cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ. Ví dụ: bạn có thể đang đi du lịch từ Châu Âu đến Hoa Kỳ và muốn [...]

ĐọC Thêm