Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Biểu đồ nến Nhật

Có nhiều cách mà các nhà giao dịch đọc và diễn giải biểu đồ của họ, một số nhà giao dịch thích sử dụng đường xu hướng và một số khác thích sử dụng nến Nhật. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá tất cả các chi tiết của nến Nhật. Nến là gì? Biểu đồ nến là một công cụ trực quan hóa phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để phân tích giá [...]

ĐọC Thêm