Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Giao dịch và Đầu tư

Mục lục Câu hỏi muôn thuở; Giao dịch hay Đầu tư, cái nào tốt hơn? Sự thật là, cái này không tốt hơn cái kia. Mặc dù các thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau, tuy nhiên có sự khác biệt chính giữa "giao dịch" và "đầu tư" Trong khi cả hai về cơ bản đều tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc tham gia vào thị trường tài chính. Đầu tư và giao dịch áp dụng hai cách tiếp cận rất khác nhau. [...]

Ai đang giao dịch và tại sao?

Mục lục Trước hết, Giao dịch là gì? Một giao dịch xảy ra bằng nhiều phương tiện và hình thức nhưng nó sôi sục khi có sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ tự nguyện giữa hai thực thể, chẳng hạn như người tiêu dùng, hoặc thậm chí các công ty. Trong quá khứ, trước các loại tiền tệ fiat hiện đại (tiền xu và giấy [...]

Giao dịch tài chính là gì?

Mục lục Có rất nhiều thuật ngữ và biệt ngữ trôi nổi trong thế giới giao dịch tài chính. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ khám phá và tìm hiểu thêm về chúng! Vậy chính xác thì Giao dịch Tài chính là gì? Giao dịch tài chính mô tả việc mua và bán tài sản trên thị trường tài chính. Bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì từ Cổ phiếu , hàng hóa, chỉ số, ngoại hối [...]

ĐọC Thêm