Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa

Mục lục Không phải tất cả các mặt hàng đều được tạo ra như nhau Hàng hóa là thuật ngữ để xác định nguyên liệu thô, trong đó bao gồm ngô, bột mì, dầu và kim loại. Có nhiều sự kiện đóng góp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và không phải tất cả các hàng hóa đều có chung các sự kiện ảnh hưởng đến giá của chúng. Những sự kiện này bao gồm từ lạm phát, tin tức [...]

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

Mục lục Hàng hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong thị trường hàng hóa vật chất, sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa thực tế, tuy nhiên hầu hết các nhà giao dịch không thực sự lấy hoặc yêu cầu hàng hóa vật chất. Họ suy đoán và thực hiện các vị thế mua (mua) hoặc bán (bán) để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá. Ở đó [...]

Hàng hóa là gì?

Mục lục Giao dịch hàng hóa và hàng hóa là gì? Hàng hóa đề cập đến các nguyên liệu thô được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hoặc nông nghiệp, và được mua và bán trên cơ sở bán buôn thay vì bán lẻ.  Giao dịch hàng hóa là việc mua và bán các nguyên liệu thô này. Đôi khi nó liên quan đến việc giao dịch vật lý của hàng hóa. Nhưng nhiều hơn nữa [...]

Biểu đồ nến Nhật

Có nhiều cách mà các nhà giao dịch đọc và diễn giải biểu đồ của họ, một số nhà giao dịch thích sử dụng đường xu hướng và một số khác thích sử dụng nến Nhật. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá tất cả các chi tiết của nến Nhật. Nến là gì? Biểu đồ nến là một công cụ trực quan hóa phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để phân tích giá [...]

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của các chỉ số

Mục lục Các chỉ số thường dựa trên khu vực hoặc dựa trên ngành và đóng vai trò như một chỉ báo tuyệt vời về tâm lý thị trường hiện hành. Mối tương quan giữa các sự kiện kinh tế toàn cầu và mô hình giá của các chỉ số chính là sự hiểu biết chính cho các nhà giao dịch muốn tham gia vào các thị trường chỉ số hấp dẫn. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến [...]

Tại sao nên giao dịch chỉ số và cách giao dịch 

Mục lục Tại sao nên giao dịch các chỉ số? Một trong những lợi ích lớn nhất của việc giao dịch chỉ số là khả năng tránh rủi ro cổ phiếu. Theo truyền thống, nếu bạn mua một cổ phiếu duy nhất, bạn chỉ được đầu tư vào một cổ phiếu và toàn bộ vị trí đầu tư của bạn phải chịu sự biến động của chỉ một cổ phiếu của một công ty. Bằng cách giao dịch các chỉ số, bạn giảm thiểu điều này [...]

Chỉ số là gì?

Mục lục Chỉ số chứng khoán là một cách để đo lường hiệu suất của nhóm dữ liệu trên nhiều Cổ phiếu phản ánh giá trị của các Cổ phiếu  cấu thành trên thị trường. Nó thường được sử dụng để chỉ ra các đặc điểm chung của các Cổ phần cấu thành, chẳng hạn như cổ phiếu được giao dịch trên cùng một cổ phiếu [...]

Cổ phiếu truyền thống so với cổ phần CFD

CFD cổ phiếu và cổ phiếu truyền thống đều cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá cổ phiếu. Trong đó, CFD cổ phiếu có một số lợi thế đặc biệt, các nhà giao dịch giao dịch CFD cổ phiếu có thể kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của cổ phần mà không cần sở hữu tài sản cơ bản thực tế. CFD là hợp đồng giữa hai [...]

Điều gì khiến giá cổ phần biến động?

Mục lục Giá cổ phiếu được xác định trên thị trường, nơi nguồn cung của người bán đáp ứng trạng thái cân bằng của người mua. Nói chung, giá cổ phiếu biến động bởi các yếu tố như cung và cầu, hiệu suất và lợi nhuận của công ty, các yếu tố kinh tế và chính trị và tâm lý thị trường. Cung và cầu Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, nhưng cuối cùng là giá ở bất kỳ [...]

Cổ phiếu và Cổ phần là gì?

Mục lục Cổ phiếu? Cổ phần? Chúng có giống nhau không? Cả hai thuật ngữ cổ phiếu và Cổ phần thường được sử dụng thay thế cho nhau để chỉ cổ phiếu tài chính, cụ thể là chứng khoán biểu thị quyền sở hữu trong một công ty đại chúng (theo truyền thống được gọi là chứng chỉ Cổ phiếu). Khi một công ty phát hành cổ phiếu, họ đang bán cổ phần sở hữu cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này trở thành cổ đông và được hưởng [...]

ĐọC Thêm