Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Lệnh gọi ký quỹ là gì?

Mục lục Giao dịch ký quỹ cho phép bạn vay tiền thông qua đòn bẩy để giao dịch chứng khoán như Cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối và thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn. Mặc dù giao dịch ký quỹ có khả năng làm tăng lợi nhuận của bạn, nhưng bạn cũng phải đối mặt với những rủi ro đáng kể hơn khi đầu tư bằng tiền vay. Nếu vốn tài khoản giao dịch của bạn không đủ và không đủ để [...]

Biểu đồ nến Nhật

Có nhiều cách mà các nhà giao dịch đọc và diễn giải biểu đồ của họ, một số nhà giao dịch thích sử dụng đường xu hướng và một số khác thích sử dụng nến Nhật. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá tất cả các chi tiết của nến Nhật. Nến là gì? Biểu đồ nến là một công cụ trực quan hóa phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để phân tích giá [...]

Phí qua đêm là gì? Cách tính như thế nào?

Mục lục Phí tài chính như Phí qua đêm hoặc đôi khi còn được gọi là phí hoán đổi. Nó đề cập đến các khoản phí mà bạn phải trả để giữ vị thế giao dịch qua đêm. Phí này về cơ bản là một khoản thanh toán lãi suất để trang trải chi phí vốn vay mà bạn đang sử dụng. Đối với đơn vị tiền tệ bạn mua, bạn có thể [...]

Trạng thái của tài khoản giao dịch

Bất cứ khi nào giao dịch, bạn đều sẽ gặp các điều khoản và thông tin này về hiệu suất giao dịch của mình. P&L ròng: Lợi nhuận và thua lỗ cho tất cả các vị thế mở. Cách tính toán: tổng số P&L của tất cả các vị thế giao dịch đang mở + (Phí qua đêm hàng ngày x số ngày). Số dư: Số tiền sau lần đóng giao dịch cuối cùng. Cách tính toán: Tiền gửi [...]

Ký quỹ là gì?

Mục lục Chúng tôi đã thảo luận trong các bài học trước đó về cách Ký quỹ và Đòn bẩy đi đôi với nhau. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu thêm về ký quỹ, nó là gì và sự khác biệt giữa ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì. Vậy chính xác thì lợi nhuận ban đầu là gì? Và nó hoạt động như thế nào? Ký quỹ không phải là một chi phí; tuy nhiên, Ký quỹ [...]

Đòn bẩy là gì?

Mục lục Chúng tôi đã thảo luận về điều này trước đây. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch sử dụng số vốn nhỏ hơn để giao dịch số tiền lớn hơn bằng cách sử dụng ký quỹ. Chính xác thì Đòn bẩy và Ký quỹ là gì? Định nghĩa sách giáo khoa về Đòn bẩy; Nó đề cập đến khả năng kiểm soát một số tiền lớn bằng cách sử dụng một khoản tiền nhỏ hơn đáng kể [...]

Lô là gì? Khối lượng và kích thước lô trong ngoại hối

Mục lục  Định nghĩa của "lot" là một đơn vị để đo lường khối lượng giao dịch. Ví dụ: 1 lô vàng London là 100 ounce và 1 lô trong giao dịch FOREX đại diện cho 100.000 đồng tiền cơ sở thay vì 100.000 đô la. Nếu đồng tiền cơ sở của bạn là đô la Mỹ, 1 lot đại diện cho 100.000 USD; Nếu đồng tiền cơ sở của bạn là [...]

Pip là gì?

Mục lục Định nghĩa của một pip Đơn vị đo lường để thể hiện sự thay đổi giá trị giữa hai loại tiền tệ được gọi là "pip", còn được gọi là điểm lãi suất giá. Pip là biến động toàn bộ đơn giá nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể thực hiện, dựa trên quy ước thị trường ngoại hối. Hầu hết các cặp tiền tệ là [...]

Spread là gì?

Mục lục Khi nhà giao dịch giao dịch thông qua các nhà môi giới ngoại hối, họ sẽ thấy hai mức giá khác nhau được hiển thị: giá mua và giá bán Giá mua (ASK): Giá mua/bán đề cập đến giá mà các nhà giao dịch có thể MUA đồng tiền cơ sở để đổi lấy đồng tiền định giá từ nhà môi giới. Giá bán (BID): Giá bán / giá mua đề cập đến [...]

ĐọC Thêm