Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Cổ phiếu truyền thống so với cổ phần CFD

CFD cổ phiếu và cổ phiếu truyền thống đều cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá cổ phiếu. Trong đó, CFD cổ phiếu có một số lợi thế đặc biệt, các nhà giao dịch giao dịch CFD cổ phiếu có thể kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của cổ phần mà không cần sở hữu tài sản cơ bản thực tế. CFD là hợp đồng giữa hai [...]

Điều gì khiến giá cổ phần biến động?

Mục lục Giá cổ phiếu được xác định trên thị trường, nơi nguồn cung của người bán đáp ứng trạng thái cân bằng của người mua. Nói chung, giá cổ phiếu biến động bởi các yếu tố như cung và cầu, hiệu suất và lợi nhuận của công ty, các yếu tố kinh tế và chính trị và tâm lý thị trường. Cung và cầu Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, nhưng cuối cùng là giá ở bất kỳ [...]

Cổ phiếu và Cổ phần là gì?

Mục lục Cổ phiếu? Cổ phần? Chúng có giống nhau không? Cả hai thuật ngữ cổ phiếu và Cổ phần thường được sử dụng thay thế cho nhau để chỉ cổ phiếu tài chính, cụ thể là chứng khoán biểu thị quyền sở hữu trong một công ty đại chúng (theo truyền thống được gọi là chứng chỉ Cổ phiếu). Khi một công ty phát hành cổ phiếu, họ đang bán cổ phần sở hữu cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này trở thành cổ đông và được hưởng [...]

ĐọC Thêm