Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Lợi ích và rủi ro của giao dịch CFD

Mục lục Xem nhanh Lợi ích của CFD Rủi ro của CFD Thị trường toàn cầu truy cập vào một nền tảng Mất khả năng chính để giao dịch cả hai hướng của thị trường Giao dịch thanh lý cưỡng bức với biến động giá đòn bẩy Chi phí giao dịch thấp hơn Lợi ích rủi ro đối tác của CFD Giao dịch CFD có lợi ích trong các khía cạnh sau: Thị trường toàn cầu truy cập vào [...]

Tại sao chúng ta nên giao dịch CFD?

Mục lục Tại sao giao dịch CFD A CFD chỉ ràng buộc về giá tương lai của một sản phẩm tài chính và không liên quan đến sự kiểm soát thực chất của nó. Trong giao dịch chứng khoán truyền thống, bạn phải là cổ đông trước khi có thể tận hưởng quyền tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trong giao dịch CFD, bạn có thể [...]

CFD là gì?

Mục lục Hợp đồng chênh lệch (CFD) CFD là một công cụ phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch giao dịch trên các hợp đồng tài chính với ký quỹ và đòn bẩy. Phái sinh là các khoản đầu tư tài chính có nguồn gốc từ một tài sản cơ bản. Các nhà giao dịch không thực sự giao dịch hàng hóa, mà chỉ giao dịch giá hàng hóa để kiếm lợi nhuận từ giá cả [...]

ĐọC Thêm