Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa

Mục lục Không phải tất cả các mặt hàng đều được tạo ra như nhau Hàng hóa là thuật ngữ để xác định nguyên liệu thô, trong đó bao gồm ngô, bột mì, dầu và kim loại. Có nhiều sự kiện đóng góp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và không phải tất cả các hàng hóa đều có chung các sự kiện ảnh hưởng đến giá của chúng. Những sự kiện này bao gồm từ lạm phát, tin tức [...]

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

Mục lục Hàng hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong thị trường hàng hóa vật chất, sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa thực tế, tuy nhiên hầu hết các nhà giao dịch không thực sự lấy hoặc yêu cầu hàng hóa vật chất. Họ suy đoán và thực hiện các vị thế mua (mua) hoặc bán (bán) để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá. Ở đó [...]

Hàng hóa là gì?

Mục lục Giao dịch hàng hóa và hàng hóa là gì? Hàng hóa đề cập đến các nguyên liệu thô được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hoặc nông nghiệp, và được mua và bán trên cơ sở bán buôn thay vì bán lẻ.  Giao dịch hàng hóa là việc mua và bán các nguyên liệu thô này. Đôi khi nó liên quan đến việc giao dịch vật lý của hàng hóa. Nhưng nhiều hơn nữa [...]

ĐọC Thêm