Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Thiết lập tài khoản thực của bạn

https://youtu.be/IMlwfEfym68 Step 1: Input your email address/mobile phone number and set up a login password. Upon submission, a demo account will be created. On completion, you will receive a demo account credited with USD50,000 or AUD50,000.  Step 2: On the demo account page, select Home > Switch to Live Account to access the account application […]

 Đăng ký tài khoản Mitrade (Tài khoản demo)

Các câu hỏi thường gặp Mitrade có cung cấp tài khoản demo? Có, Mitrade cung cấp tài khoản giao dịch demo khi khách hàng đăng ký. Thực hành và làm quen với nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng của chúng tôi thông qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web.  Hãy thực hành giao dịch mà không cần mạo hiểm sử dụng tiền của riêng bạn với tài khoản demo của chúng tôi. Làm thế nào để tạo một tài khoản demo? Bạn [...]

ĐọC Thêm