Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Tương lai

Mô tả Khóa học này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thế giới tương lai, một nền tảng của tài chính toàn cầu. Thế giới giao dịch hợp đồng tương lai rất rộng lớn và đa diện, bao gồm một loạt các công cụ, chiến lược và người tham gia thị trường. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh kinh tế, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và cung cấp một nền tảng để quản lý rủi ro [...]

ĐọC Thêm