การเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยง อาจจะทำให้ท่านสูญเสียเงินทุนตั้งต้นทั้งหมด

กราฟแท่งเทียน

มีหลายวิธีที่นักเทรดอ่านและตีความแผนภูมิของพวกเขานักเทรด บางรายชอบใช้เส้นแนวโน้มและบางคนชอบใช้แท่งเทียน ในหัวข้อนี้เราจะสํารวจการเข้าและออกของแท่งเทียน เชิงเทียนคืออะไร? แผนภูมิแท่งเทียนเป็นเครื่องมือสร้างภาพยอดนิยมที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์ราคา [... ]

อ่านเพิ่มเติม