การเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยง อาจจะทำให้ท่านสูญเสียเงินทุนตั้งต้นทั้งหมด

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์?