การเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยง อาจจะทำให้ท่านสูญเสียเงินทุนตั้งต้นทั้งหมด

หุ้นแบบดั้งเดิมเทียบกับหุ้นแบบตราสารอนุพันธ์ CFD