การเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยง อาจจะทำให้ท่านสูญเสียเงินทุนตั้งต้นทั้งหมด

คําแนะนําในการใช้แพลตฟอร์มในการเทรดของ Mitrade