การเทรดด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยง อาจจะทำให้ท่านสูญเสียเงินทุนตั้งต้นทั้งหมด

อนาคต

คําอธิบายหลักสูตรนี้นําเสนอการดําน้ําลึกสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการเงินโลก โลกของการซื้อขายฟิวเจอร์สนั้นกว้างใหญ่และหลากหลายซึ่งครอบคลุมเครื่องมือกลยุทธ์และผู้เข้าร่วมตลาดที่หลากหลาย มันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการบริหารความเสี่ยง [... ]

อ่านเพิ่มเติม